Junta Permanent

Els membres de la Junta Permanent, aprovada en assemblea el 22 de desembre de 2018, són:

PresidentaMaria Lacueva i Lorenz

Vicepresident: Llorenç Comajoan-Colomé

Secretària: Elga Cremades Cortiella

Tresorera: Carme Calduch i Ríos

Responsable de formació: Anna Subarroca Admetlla,

Vocals: David Ginebra Domingo, Renée Pera Ros, Georgina Alvarez Morera.

Anuncis