SERCLE

Aquest és el web antic de SERCLE (Societat per a l’Ensenyament i la Recerca del Català com a Llengua Estrangera). Si voleu més informació sobre la societat, visiteu el web nou: www.sercle.cat.

Create your website at WordPress.com
Get started